Přenosné hasicí přístroje

1 položek celkem

Hasicí přístroj (hovorově hasičák) je jedním z věcných prostředků požární ochrany. Slouží především k operativnímu zdolávání požáru  v počáteční fázi rozvoje.

Konkrétně se dle vyhlášky MV 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) jedná o vyhrazený druh věcného prostředku požární ochrany, na jehož projektování, instalaci, provoz, kontrolu, údržbu a opravu jsou kladeny zvláštní požadavky.