Kontrola hasicích přístrojů

Provádíme kontroly a servis hasicích přístrojů 

Každý provozovatel (majitel) hasicího přístroje je dle zákona 133/1985 Sb., o požární ochraně, §5, odst. 1, písm. a) povinen udržovat hasicí přístroje v provozuschopném stavu. Provozuschopnost hasicích přístrojů je nutné kontrolovat v souladu s vyhláškou 246/2001 Sb. o požární prevenci, §9 prostřednictvím revizního technika.

Kontroly hasicích přístrojů jsou kontroly provozuschopnosti a periodické zkoušky. Kontrola provozuschopnosti se provádí minimálně 1x ročně. Periodické zkoušky spolu s tlakovými zkouškami se provádějí u vodních a pěnových hasicích přístrojů 1x za 3 roky, u ostatních typů 1x za 5 let.

Naše společnost nabízí služby zajištění kontrol provozuschopnosti hasicích přístrojů, jejich oprav, zajištění servisu, tlakových zkoušek, plnění po použití a vyřazení z užívání. 

V této oblasti služeb máme bohaté zkušenosti od roku 1994. 

Dodáváme hasicí přístroje všech typů a velikostí, tuzemské i zahraniční výroby, včetně záručního i pozáručního servisu. 

Kontrola hasicího přístroje se provádí v rozsahu stanoveném právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobce:

  • po každém jeho použití,
  • vznikne-li pochybnost o jeho provozuschopnosti (např. při mechanickém poškození),
  • nejméně 1 x za rok, pokud průvodní dokumentace výrobce, ověřená projektová dokumentace nebo posouzení požárního nebezpečí pro některé případy instalací (např. v chemicky agresivním prostředí) nestanoví lhůtu kratší,
  • první kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje musí být provedena nejdéle jeden rok před jeho instalací.

Periodická zkouška je součástí údržby hasicích přístrojů. Provádí se u:

  • vodních a pěnových 1 x za 3 roky,
  • ostatních 1 x za 5 let.

Rozsah periodické prohlídky se dočtete ZDE

Kontroly provádíme v těchto oblastech:  Liberecko (Liberec, Frýdlant, Hrádek nad Nisou, Český Dub ...)  Jablonecko (Jablonec nad Nisou, Tanvald, Železný Brod ...). Českolipsko (Česká Lípa, Nový Bor, Doksy ...). Semilsko (Semily, Turnov, Lomnice nad Popelkou, Jilemnice ...). Středočeský kraj (Kolín, Mladá Boleslav, Nymburk, Praha-východ, Praha-západ). Praha 

Kontroly a periodické zkoušky můžete objednat na emailu: info@hasicipristroje.cz 

Záznamy nebyly nalezeny...