Služby BOZP a PO

Dodržováním zákonných ustanovení chráníte životy a zdraví svých zaměstnanců a zabezpečujete svůj majetek.

V této oblasti poskytujeme komplexní služby v oblasti bezpečnosti práce a požární ochraně. Našimi klienty jsou OSVČ, menší a střední firmy. Své služby zajišťujeme externě na profesionální úrovni a spoluprací s námi splníte všechny zákonné požadavky BOZP a PO. Služby nabízíme především v Praze, Středočeském a Libereckém kraji.

Seznámíme Vás s povinnostmi, které Vám ukládá zákon 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, další zákony, vyhlášky a nařízení vlády, zákon 133/1985 Sb., zákon 425/1990 Sb., zákon 40/1994 Sb., zákon 203/1994 Sb., zákon 163/1998 Sb., zákon 71/2000 Sb. a zákon 237/2000 Sb.

 • poradíme Vám s plněním zákonných povinností
 • vyhodnotíme Váš stávající systém, provedeme Audit BOZP a PO
 • zpracujeme pro Vás celou agendu BOZP a PO
 • proškolíme Vás
 • provedeme revize hasicích přístrojů, hydrantových systémů, požárních ucpávek a požárních dveří
 • dodáme výstražné značení
 • účastníme se při jednáních a kontrolách státních úřadů (OIP, HZS a jiné).

V oblasti PO zpracujeme:

 • začlenění do kategorie požárního nebezpečí
 • požární řády, požární poplachové směrnice, řád ohlašovny požáru, evakuační plány
 • směrnice zabezpečení požární ochrany
 • dokumentaci zdolávání požáru

V oblasti BOZP zpracujeme:

 • Vyhledávání a analýza rizik BOZP a návrhy na opatření k jejich odstranění nebo minimalizaci
 • provedeme kategorizaci prací
 • směrnice pro řízení BOZP, směrnice pro přidělování OOPP, traumatologický plán, provozní řády, dopravní řády, místní řády skladů, směrnice práce zakázané ženám a mladistvým, směrnice a evidence pracovních úrazů
 • bezpečnostní a provozní pokyny pro technická zařízení
 • harmonogram preventivních lékařských prohlídek zaměstnanců

Z kontroly vypracujeme zprávu a navrhneme opatření k odstranění nedostatků.


HP servis www.hasicipristroje.cz
Všechna práva vyhrazena 2024
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!