Kontrola hydrantů

Provádíme kontroly a servis hydrantů

Podle § 2 odst. (4) písm. e) vyhlášky č. 246/2001 Sb. o požární prevenci jsou hydranty považovány za požárně bezpečnostní zařízení pro omezení šíření požáru. Podle této vyhlášky je nutné provádět na těchto zařízeních pravidelné kontroly provozuschopnosti ve lhůtě 1x ročněnebo při pochybnosti o jeho provozuschopnosti. Průvodní dokumentace výrobce, ověřená projektová dokumentace nebo posouzení požárního nebezpečí pro některé případy instalací může stanovit lhůtu kratší.

Kontrolu, údržbu a opravu může provádět pouze oprávněná osoba, která opatří hydrant trvale čitelným štítkem a v souladu s § 7 odst. (8) vyhlášky č. 246/2001 Sb., vystaví doklad o provedené kontrole, údržbě nebo opravě.

HP servis www.hasicipristroje.cz
Všechna práva vyhrazena 2024
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!